Presentation skill training1.  4th Oct. in UTDD-1st  / 8 participants

2. 11th Oct in UTDL-2nd / 11 participants

3. 12th Oct in UTDL-3rd / 12 participants

4. 12th Dec in UTDD-4th / 14 participants